Kettils Koncept

Genom vårt fastighetsbolag, Kettil Fastigheter, har vi under flera år byggt om äldre fastigheter, och häpnat över kostnaden. Därför började vi för tre år sedan fundera på hur vi själva skulle kunna bygga nya flerbostadshus med hög kvalitet till ett rimligt pris. En inte helt enkel ekvation då vi verkar på mindre orter med relativt låg hyresnivå.

Hösten 2009 satte vi spaden i jorden för det första huset framtaget ur ett förvaltarperspektiv med:

  • Låga byggkostnader, genom ett välplanerat byggsätt med kort byggtid.
  • Moderna, ljusa lägenheter med bra planlösning.
  • Låga drift-/underhållskostnader genom val av tåliga material.

Husen är tvåvånings loftgångshus byggda i prefabricerade betongelement. Detta för att uppnå en kort byggtid, minimera underhål- let och utnyttja betongens fördelar med låg energiåtgång genom värmetröghet och goda brand-, fukt- och ljudegenskaper.

Vi hjälper gärna dig att bygga ett hus enligt kriterierna ovan!

Hittills har vårt koncept byggts på dessa platser

Fridkullagatan, Ulricehamn

Byggare: Kettil Fastigheter AB, sex lgh., Byggteamet, sex lgh.
Förvaltare: Kettil Fastigheter AB och Byggteamet AB.
Inflytt: 2010-06-30

Apoteksgatan, Skene

Byggare: Skanska, ett hus med tio lägenheter.
Förvaltare: Mark Bostäder AB
Inflytt: 2011-05-30

Hammargatan, Tranemo

Byggare: Kettil Fastigheter AB, sex lägenheter
Förvaltare: Kettil Fastigheter AB, sex lägenehter
Inflytt: 2011-05-01

Östra Hedängsvägen, Bollebygd

Byggare: ByggArvid AB, två hus med åtta lgh varje.
Förvaltare: Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo)
Inflytt: Sommaren 2012

Östra Hedängsvägen, Bollebygd

Byggare: ByggArvid AB, två hus med sex lgh i varje
Förvaltare: Hedeäng Bostads AB,
Inflytt: Sommaren 2012

Badhusvägen, Dalsjöfors

Byggare: Byggarvid AB, fyra hus med fyra lgh varje
Förvaltare: Toarpshus AB
Inflytt: Hösten 2012

Har du frågor om att bygga i betong?

Ring mig så hjälper jag dig!

Bengt Kettil

070-6270382