Wiléns väg 3

Wiléns väg 3

Nu monteras väggar och bjälklagsplattor för ett nytt flerbostadshus i Tranemo Park. Huset rymmer 28 lägenheter och 4 lokaler på första plan. Inflyttning beräknas bli kring årskiftet 2022-2023.